trabzon escort trabzon escort hatay escort hatay escort konya escort konya escort gaziantep escort eskisehir escort beylikduzu escort aydin escort mardin escort erzincan escort denizli escort bartin escort mugla escort canakkale escort mersin escort isparta escort karaman escort elazig escort
August, 2011 | Translation Point

Çevirmenlik ve tercümanlık işleri, sadece birçok dili yalayıp yutmak anlamına gelmemektedir. Kelimelerin ve deyimlerin ardındaki sosyal ve kültürel inceliklerin anlamlarını da bilmeyi gerektirir. Çeviri, her iki dilde de metnin içeriğindeki, dil bilgisive yazımdan kaynaklanan kısıtlamaları hesaba katmalıdır.

Küresel Bağlamda Dilin Önemi:

Günümüzde, küresel bağlamda iş yapmak ve geliştirmek eskiye nazaran daha kolaydır. Dünya ulusları arasındaki iletişimin en önemli unsuru olarak küreselleşme birincil öneme sahiptir. Günümüz dünyasında bir ürününüzü Londra’daki müşterilerinize sattığınız gibi Dubai’dakilere de kolayca pazarlayabilirsiniz. Bunun için tek ihtiyacınız olan, iyi bir ürün yelpazesi ve yerel seviyede etkili iletişim kurabilme yeteneğidir.

İletişim, bilginin diğerleriyle paylaşılması olarak tanımlanabilir. Küresel bağlamda başarılı işler yapmak istiyorsanız iletişiminizin çok ama çok iyi olması gereklidir. Farklı toplumları ürününüz ve firmanız hakkında en anlaşılır biçimde bilgilendirmeniz şarttır. Etkili iletişim, küresel markette bu nedenle daima zorlayıcı bir unsur olarak şirketlerin karşısına çıkmaktadır. Bu hassas noktada, çeviri ve tercüme hizmeti, doğru mesajı doğru kişilere aktarmak açısından en önemli rolü üstlenmektedir.

Etiketler:
 

İstatistiksel Makine Çevirisi

Şu an itibariyle dünya üzerinde en popüler arama motoru olma özelliğini sürdüren Google’ın tercüme programı Google Translate, diğer makine çevirilerinden farklı olarak “İstatiksel Makine Çevirisi” kullanmaktadır. Bu yöntem ile en azından belli başlı matbu metinlerde klasik makine çevirilerinden daha iyi sonuçlar elde edebilmektedir. Peki bu istatiksel makine çevirisi ne anlama geliyor?

İstatistiksel Makine Çevirisi, parametreleri iki dilli metin derlemlerinin incelenmesi yoluyla elde edilen istatistiksel modelleri kullanan bir makine çevirisi yaklaşımıdır. İstatiksel çeviri yöntemi, makine çevirisi disiplini içerisinde kural tabanlı makine çevirisi ve örnek tabanlı makine çevirisi yaklaşımlarına göre farklılık gösterir.

İstatistiksel Makine Çevirisi yaklaşımına ilişkin ilk düşünceler Warren Weaver tarafından 1949 yılında ortaya atılmıştır. Bu düşünce, Claude Shannon’ın bilgi kuramına dayanmaktaydı. Uzun bir aradan sonra bu yöntem IBM araştırma laboratuarlarında Thomas J. Watson Araştırma merkezinde 1991 yılında tekrar gündeme gelmiştir. Son yıllarda bu makine çevirisi yöntemine olan ilgi hızla artmıştır ve en fazla uygulanan yöntemlerden birisi haline gelmiştir.

Temelleri 

İstatistiksel Makine Çevirisi yaklaşımının arka planındaki düşünce bilgi teorisine dayanır. Buna göre bir belgenin çevirisi, kaynak dildeki bir metnin (örnekte t ile gösterilen Türkçe) hedef dildeki metne (örnekte e ile gösterilen İngilizce) p(e | t) ile ifade edilen bir olasılık dağılımı altında karşılık gelen şeklidir.

p(e | t) ile ifade edilen olasılık dağılımını modellemek birkaç şekilde mümkündür. Öne çıkan yöntemlerden birisi Bayes teoremini uygulayarak problemi iki parçaya bölmektir. Çeviri problemi “p(e | t) α p(t | e)p(e)“ şeklinde modellendiğinde p(t | e) ifadesi, kaynak dildeki metin dizisinin hedef dildeki dizinin çevirisi olma olasılığını ifade eder ve çeviri modeli olarak adlandırılır. p(e) ifadesi ise çevirisi yapılan bu metnin hedef dilde karşılaşılabilen bir metin olma olasılığını ifade eder. Bu model ise dil modeli olarak adlandırılır. “ţ”ile ifade edilen en iyi çeviriyi bulma problemi, en yüksek koşullu olasılığı veren şu metin dizisini seçmekle çözülür:

ţ = ar g maxp(e | t) = ar g maxp(t | e)p(e)

                tЄt*                       tЄt*

Kısacası bir metnin hedef dildeki karşılığını bulma probleminin cevabı, iki ayrı modelin koşullu olasılığı alınarak en doğru biçimde elde edilmeye çalışılır.

Böyle bir modellemeyi güçlü şekilde uygulayabilmek için hedef dildeki bütün metin dizilerini t * arama sürecinden geçilmesi gerekir. Bu arama işini etkin şekilde halletmek için yabancı dildeki metni inceleyen ve üzerinde arama yapılan uzayı daraltan optimizasyon metotları kullanılır. Ne var ki bu türden optimizasyon yöntemleriyle arama süresinden kazanç sağlanırken doğru çevirinin bulunması ihtimalinde azalma da meydana gelebilir. Bu tür bir ödünleşme, yani kalite ve hız arasında seçim yapma durumu konuşma tanıma uygulamalarındaki ile benzerdir.

Çeviri sistemleri bütün metinleri ve çevirilerini saklayamayacağı için çeviri cümle bazında yapılır fakat bu bile tek başına yeterli olmaz. Dil modelleri elde edilirken n gram modelleri kullanılarak kelime dizilerinin birbiri ardına gelme sıklığını gösteren tablolar oluşturulur. Çözücü program dil modelinin parametrelerini bu tablolardan elde eder.

İstatistiksel Çeviri Modelleri başlangıçta yalnızca kelime analizine dayalı modellerdi. IBM modelleri 1-5 ve Franz-Joseph Och’un 6. modeli bu çerçevededir. Deyim tabanlı çeviri modellerinin geliştirilmesiyle çeviri modellerinin kapasitesi yönünde büyük bir gelişme sağlanmıştır. Bu sayede çeviri birimlerinin yalnızca kelimelerden değil, biribiri ardına gelen kelime dizilerinden de meydana gelebileceği varsayımı altında daha gerçekçi modelleme yapılabilme imkanı doğmuştur. Son yıllarda ise cümlelerin kelime veya kelime grupları yerine bir ağacın dalları gibi tek bir yerden ayrışan yapılar şeklinde kurulduğunu varsayan ve iç içe geçmiş kelime gruplarının da olabileceğini varsayan modeller geliştirilmeye başlanmıştır.

Etiketler:
 

Acil Çeviri

Bilindiği üzere, hız kavramının her geçen gün öneminin artması ve günümüzde insanların vakitlerinin geçmişe kıyasla çok daha değerli olduğu su götürmez bir gerçek. Buna paralel olarak gelişen hızlı iş temposu ile çalışan kişiler de haliyle bekleyip zaman kaybetmeyi sevmiyorlar. Özellikle belge işlerinin gecikmesi işlerin aksamasına neden olmakta – ki bu durum çeviri işleri için de geçerli elbette -. Erdem Dil Hizmeti olarak bizler, böylesi durumlarda müşterilerimiz için acil çeviri hizmeti sunmaktayız.

Acil çeviri işlerinin yapı olarak normal bir çeviriden farkı yoktur. Zira yine aynı kalitede, düzgün ve özverili çalışmalar yapılarak teslim edilir. Bunların farkı, kullanılan yöntemlerin değiştirilerek çevirinin teslim süresinin kısaltılmasıdır. Örneğin e-posta yöntemi elden veya posta ile teslimden daha hızlı olacaktır. Aynı şekilde isteğe bağlı olarak kurye sistemiyle teslimat hızlandırılabilir. Elbette bu süreç sadece teslim için geçerli değildir; Erdem Dil Hizmetleri olarak metnin konusuna ve içeriğine bağlı olarak oluşturduğumuz tercüman grupları ile de çeviri işlerini hızlandırmaktayız. Çevirinin bölünmesi, tercümanlara bölüştürülmesi, koordineli bir şekilde sürecin işletilmesi, düzgün çeviriler ve özverili çalışmalar bu sürecin parçalarıdır. Bu hizmetten yararlanmak için acil çeviri talebinde bulunmanız yeterli olacaktır.

Acil tercüme işleyişi nasıl yapılmaktadır?

Tercüme işi verilirken, “Acil Çeviri” istendiği belirtilmelidir.
Belgelerin en hızlı şekilde iletilme yöntemleri belirlenmeli ve belgeler en kısa sürede büromuza ulaştırılmalıdır. Bu yöntemler e-posta, faks, hızlı kurye olabilir.
Erdem Dil hizmetleri olarak, içerisindeki yapıya göre önceliğinizi arttıracak ve geniş çeviri hafızasının da yardımıyla metinleri olabildiğince hızlı çevirecektir. Örneğin, projeniz için, birden fazla tercüman görevlendirilecektir.
Çeviri işlemi bittiğinde, belgeniz benzer hızlı yöntemlerle sizlere ulaştırılacaktır.

Etiketler:
 

Tıbbi Rapor Çevirisi

Tıbbi Rapor çevirisi, medikal tercüme ana başlığı altındaki dallardan biri olup son derece özenli yapılması gereken bir çeviri türüdür.

Genellikle tedavisine yurtdışında devam edecek olan  hastaların yakınları aracılığıyla ulaştırılan bu çeviri grubu, MRI, CT sonuçları, patoloji ve nüklear tıp raporları, epikriz gibi son derece hayati metinleri içerir. Tercümede yapılacak bir yanlış tüm tedavinin yön değiştirmesine ve hastanın durumunun gereksiz yere kötüye gitmesine sebep olabilir. Erdem Dil Hizmetleri olarak konusunda uzman ve deneyimli tıbbi tercümanlarımız ile bu metinler konusunda son derece hassas davranmakta ve doğru çeviriyi uygun bir sürede teslim edebilmek için tüm imkanlarımızı seferber etmekteyiz. Çevirilerini yaptığımız tıbbi raporlara örnek olarak;

RADYOGRAFİ SONUÇLARI

MİKROBİYOLOJİ RAPORU

MEDİKAL ONKOLOJİ İSTEM FORMU

EPİKRİZ (HASTA ÇIKIŞ ÖZETİ)

VETERİNER TIP RAPORLARI

BİYOKİMYASAL TESTLER

CRANIAL, BATIN PELVİS VE DİĞER MR RAPORLARI

ELEKTROMYOGRAFİ

TÜM VÜCUT KEMİK SİNTİGRAFİSİ

BİYOPSİ RAPORU

SİGMOİDOSKOPİ

KOLONOSKOPİ

EKOKARDİOGRAFİ

KEMİK MİNERAL YOĞUNLUĞU

USG RAPORU

KONSÜLTASYON RAPORU

PET RAPORU

ÖZOFAGOGASTRODUODENOSKOPİ

ELEKTROKARDİOGRAFİ

TORAKS CT İNCELEMESİ

KEMİK İLİĞİ ASPİRASYON RAPORU

PATOLOJİ RAPORU

ADLİ TIP RAPORU

GENETİK TESTLER

KAN TESTLERİ

TORAKS,CRANIAL VE DİĞER CT İNCELEMELERİ

VE DİĞERLERİ…

örneklerini verebiliriz.

Bu vesileyle büromuza başvuran ve başvurmayan tüm hasta yakınlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Etiketler:
 

Çeviri Redaksiyonu

Dünya üzerindeki tüm çevirmenlerin en büyük korkularından birisi şu senaryodur: çevirmen bir müşterisine çevirdiği metni göndermiş, ancak daha sonra metnin içinde dizgi ve gramer hataları görmüştür. Hatta daha kötüsü, metnin müşteri tarafından düzeltme yapılarak geri gönderilmesidir – ki bunlar adeta metnin üzerindeki kan damlalarıdır -. Gramer ya da kelime tercihleri açıklanabilir, ancak hatalı yazımların affı yoktur.

Çevirisi yapılan her bir belgenin büyük önemi bulunmaktadır. Hiçbir büro ya da tercüman hataları dolayısıyla kötü izlenim bırakmak ve müşteri kaybetmek istemez. Ancak bunun için olmazsa olmaz işlemler olan redaksiyon ve düzeltme okuması işlemleri kimi zamanlar atlanır. Bilhassa yoğun ve hacmi büyük çalışmalarda ortaya çıkan bu durumu düzeltmek için uygulanabilecek bazı taktikleri verecek olursak:

  • Yazı ve redaksiyon arasında bir mola verin. Belgeden mümkünse en az 20 dakika uzaklaşın. Dışarı çıkıp koşun, bir şeyler atıştırın, film seyredin. Daha sonra tazelenmiş olarak geri dönün ve çevirinizi kontrole başlayın. 
  • Metni yüksek sesle, yavaş yavaş, sözcükleri tam vurgulayacak biçimde okuyun. Genel anlamda en çok kullandığımız iki duyumuz vardır – görme ve işitme -. Birinin kaçırdığını diğeri yakalayabilir.
  • Mutlaka yanınızda boş bir kağıt bulundurup buna belli başlı sözcükleri ve konuya özgün terminolojiyi yazın. Çeviri devam ederken her rastladığınız yerde bunlara bakarak doğru yazılıp yazmadığınızı kontrol edin.
  • Aralıkları, madde işaretlerini ve sekmeleri kontrol edin. Kelimler ve satırlar arasındaki aralıklar ile madde işaretlerinin bulunduğu yerlerdeki sorunları gözden geçirin. Sekmelerin tüm sayfalarda aynı hizada olmalarına dikkat edin.
  • Yaptığınız değişiklikleri izleyin. Değişiklikleri önce işaretleyip daha sonra metnin içine dahil ederseniz, geri döndüğünüzde yada karışıklık durumlarında nerelerde durduğunuzu bulursunuz.
  • Zayıf noktalarınızı bilin. Sürekli tekrarladığınız hataları içeren bir liste çıkarın ve sonraki çevirilerinizde aynı hataları yapmamak için daha çok dikkat gösterin

Sistematik bir strateji geliştirip uyguladığınız takdirde çeviri redaksiyonu işlemi daha verimli hale gelecektir. Bu sayede dikkat etmeniz gereken noktaları daha iyi görecek ve hata bulma yönetminizin sağlamlığına güvenerek metne daha iyi konsantre olabileceksiniz.

Etiketler:
 

TÜM WINDOWS KISAYOLLARI LİSTESİ

Genel Klavye Kısayolları

• CTRL+C (Kopyala)
• CTRL+X (Kes)
• CTRL+V (Yapıştır)
• CTRL+Z (Geri Al)
• DELETE (Sil)
• ÜSTKRKT+DELETE (Seçili öğeyi Geri Dönüşüm Kutusu’na atmadan kalıcı olarak sil)
• Bir öğeyi sürüklerken CTRL (Seçili öğeyi kopyala)
• Bir öğeyi sürüklerken CTRL+ÜSTKRKT (Seçili öğeye kısayol oluştur)
• F2 tuşu (Seçili öğeyi yeniden adlandır)
• CTRL+SAĞ OK (Ekleme noktasını sonraki sözcüğün başına götür)
• CTRL+SOL OK (Ekleme noktasını önceki sözcüğün başına götür )
• CTRL+AŞAĞI OK (Ekleme noktasını sonraki paragrafın başına götür)
• CTRL+YUKARI OK (Ekleme noktasını önceki paragrafın başına götür )
• Ok tuşlarının herhangi biriyle birlikte CTRL+ÜSTKRKT (Bir metin bloğu vurgula)
• Ok tuşlarının herhangi biriyle birlikte ÜSTKRKT (Pencere veya masaüstünde birden fazla öğe seç veya bir belgede metin seç)
• CTRL+A (Tümünü seç)
• F3 tuşu (Bir dosya ya da klasör ara)
• ALT+ENTER (Seçili öğenin özelliklerini görüntüle)
• ALT+F4 (Etkin öğeyi kapat veya etkin programdan çık)
• ALT+ENTER (Seçili nesnenin özelliklerini görüntüle)
• ALT+ARA ÇUBUĞU (Etkin pencere için kısayol menüsünü aç)
• CTRL+F4 (Aynı anda birden çok belge açmayı sağlayan programlardaki etkin belgeyi kapat)
• ALT+SEKME (Açık öğeler arasında geçiş yap)
• ALT+ESC (Öğeler arasında açılma sıralarına göre dön)
• F6 tuşu (Bir penceredeki veya masaüstündeki ekran öğeleri arasında dolaş)
• F4 tuşu (Bilgisayarım veya Windows Gezgini’ndeki Adres çubuğu listesini görüntüle)
• ÜSTKRKT+F10 (Seçili öğe için kısayol menüsünü görüntüle)
• ALT+ARA ÇUBUĞU (Etkin pencere için Sistem menüsünü görüntüle)
• CTRL+ESC (Başlat menüsünü görüntüle)
• ALT+Bir menü adındaki altı çizili harf (Karşılık gelen menüyü görüntüle)
• Açık bir menüdeki bir komut adındaki altı çizili harf (Karşılık gelen komutu gerçekleştirir)
• F10 tuşu (Etkin programda menü çubuğunu etkinleştirir)
• SAĞ OK (Sağdaki sonraki menüyü aç veya bir alt menü aç)
• SOL OK (Soldaki sonraki menüyü aç veya bir alt menüyü kapat)
• F5 tuşu (Etkin pencereyi günceleştir)
• GERİ AL (Bilgisayarım ya da Windows Gezgini’nde bir seviye üstteki klasörü görüntüle)
• ESC (Geçerli görevi iptal et)
• CD-ROM sürücüye bir CD-ROM taktığınızda ÜSTKRKT (CD-ROM’un otomatik olarak oynatılmasını önle)

İletişim Kutusu Klavye Kısayollar

• CTRL+SEKME (Sekmeler arasında gezin)
• CTRL+ÜSTKRKT+SEKME (Sekmeler arasında geriye doğru git)
• SEKME (Seçenekler arasında ileriye doğru git)
• ÜSTKRKT+SEKME (Seçenekler arasında geriye doğru git)
• ALT+Altı Çizili harf (İlgili komutu gerçekleştir veya ilgili seçeneği seç)
• ENTER (Etkin seçeneğin veya düğmenin komutunu gerçekleştir)
• ARA ÇUBUĞU (Etkin seçenek bir onay kutusuysa onay kutusunu seç veya temizle)
• Ok tuşları (Etkin seçenek seçenek düğmeleri grubuysa bir düğme seç)
• F1 tuşu (Yardım görüntüle)
• F4 tuşu (Etkin listedeki öğeleri görüntüle)
• GERİ (Kaydet veya Aç iletişim kutusunda bir klasör seçiliyse bir üst düzeydeki klasörü aç)

Microsoft Doğal Klavye Kısayolları

• Windows Logosu (Başlat menüsünü göster veya gizle)
• Windows Logosu+BREAK (Sistem Özellikleri iletişim kutusunu görüntüle)
• Windows Logosu+D (Masaüstünü göster)
• Windows Logosu+M (Tüm pencereleri küçült)
• Windows Logosu+ÜSTKRKT+M (Küçültülmüş pencereleri geri yükle)
• Windows Logosu+E (Bilgisayarım’ı aç)
• Windows Logosu+F (Bir dosya veya klasör ara)
• CTRL+Windows Logo+F (Bilgisayar ara)
• Windows Logosu+F1 (Windows Yardımı’nı görüntüle)
• Windows Logosu+ L (Klavyeyi kilitle)
• Windows Logosu+R (Çalıştır iletişim kutusunu aç)
• Windows Logosu+U (Hizmet Programı Yöneticisi’ni aç)

Erişilebilirlik Klavye Kısayolları

• Sekiz saniye boyunca Sağ ÜSTKRKT (Filtre Tuşlarını aç veya kapat)
• Sol ALT+Sol ÜSTKRKT+PRINT SCREEN (Yüksek Karşıtlık’ı aç veya kapat)
• Sol ALT+sol ÜSTKRKT+NUM LOCK (Fare Tuşları’nı aç veya kapat)
• Beş kez ÜSTKRKT (Yapışkan Tuşlar’ı aç veya kapat)
• Beş saniye boyunca NUM LOCK (Geçiş Tuşları’nı aç veya kapat)
• Windows Logosu+U (Hizmet Programı Yöneticisi’ni aç)

Windows Gezgini Klavye Kısayolları

• END (Etkin pencerenin sonunu göster)
• HOME (Etkin pencerenin başını göster)
• NUM LOCK+Yıldız İşareti (*) (Seçili klasörün altındaki tüm alt klasörleri göster)
• NUM LOCK+Artı işareti (+) (Seçili klasörün içeriğini göster)
• NUM LOCK+Eksi işareti (-) (Seçili klasörü daralt)
• SOL OK (Geçerli seçim genişletilmişse daralt veya üst klasörü seç)
• SAĞ OK (Geçerli seçimi daraltılmışsa görüntüle veya ilk alt klasörü seç)

Karakter Eşlem İçin Klavye Kısayolları

Karakter kılavuzunda bir karakteri çift tıklatırsanız, kılavuz üzerinde klavye kısayollarını kullanarak hareket edebilirsiniz: • SAĞ OK (Sağa veya sonraki satırın başına git)
• SOL OK (Sola veya önceki satırın başına git)
• YUKARI OK (Bir satır yukarı git)
• AŞAĞI OK (Bir satır aşağı git)
• PAGE UP (Bir defada bir ekran yukarı git)
• PAGE DOWN (Bir defada bir ekran aşağı git)
• HOME (Satırın başına git)
• END (Satırın sonuna git)
• CTRL+HOME (İlk karaktere git)
• CTRL+END (Son karaktere git)
• ARA ÇUBUĞU (Bir karakter seçildiğinde Büyütülmüş ve Normal modlar arasında geçiş yap)

Microsoft Yönetim Konsolu (MMC) Ana Pencere Klavye Kısayolları

• CTRL+O (Kaydedilmiş bir konsolu aç)
• CTRL+N (Yeni bir konsol aç)
• CTRL+S (Açık konsolu kaydet)
• CTRL+M (Bir konsol öğesi ekle veya kaldır)
• CTRL+W (Yeni bir pencere aç)
• F5 tuşu (Tüm konsol pencerelerinin içeriğini güncelleştir)
• ALT+ARA ÇUBUĞU (MMC penceresi menüsünü görüntüle)
• ALT+F4 (Konsolu kapat)
• ALT+A (Eylem menüsünü görüntüle)
• ALT+V (Görünüm menüsünü görüntüle)
• ALT+F (Dosya menüsünü görüntüle)
• ALT+O (Sık Kullanılanlar menüsünü görüntüle)

MMC Konsol Penceresi Klavye Kısayolları

• CTRL+P (Geçerli sayfayı veya etkin bölmeyi yazdır)
• ALT+Eksi işareti (-) (Etkin konsol penceresi için pencere menüsünü görüntüle)
• ÜSTKRKT+F10 (Seçili öğe için Eylem kısayol menüsünü görüntüle)
• F1 tuşu (Seçili öğe için varsa Yardım başlığını aç)
• F5 tuşu (Tüm konsol pencerelerinin içeriğini güncelleştir)
• CTRL+F10 (Etkin konsol penceresini büyüt)
• CTRL+F5 (Etkin konsol penceresini geri yükle)
• ALT+ENTER (Seçili öğe için varsa Özellikler iletişim kutusunu aç)
• F2 tuşu (Seçili öğeyi yeniden adlandır)
• CTRL+F4 (Etkin konsolu kapat. Bir konsolun tek bir konsol penceresi varsa, bu kısayol konsolu kapatır)

Uzak Masaüstü Bağlantısı Gezintisi

• CTRL+ALT+END (Microsoft Windows NT Güvenlik iletişim kutusunu aç)
• ALT+PAGE UP (Programlar arası soldan sağa geçiş yap)
• ALT+PAGE DOWN (Programlar arası sağdan sola geçiş yap)
• ALT+INSERT (Programlar arasında en sık kullanılma sırasına göre dön)
• ALT+HOME (Başlat menüsünü görüntüle)
• CTRL+ALT+BREAK (İstemci bilgisayarını bir pencere ve tam ekran arasında geçiş yap)
• ALT+DELETE (Windows menüsünü görüntüle)
• CTRL+ALT+Eksi işareti (-) (Etkin pencerenin anlık görüntüsünü Terminal Server panosunda istemciye yerleştir ve aynı işlevselliği yerel bilgisayarda PRINT SCREEN’e basarak sağlayın.)
• CTRL+ALT+Artı işareti (+) (Etkin istemci penceresinin tamamının anlık görüntüsünü Terminal Server panosuna yerleştir ve aynı işlevselliği yerel bilgisayarda ALT+PRINT SCREEN’e basarak sağlayın.)

Microsoft Internet Explorer Gezintisi

• CTRL+B (Sık Kullanılanları Düzenle iletişim kutusunu aç)
• CTRL+E (Arama çubuğunu aç)
• CTRL+F (Bul yardımcı programını başlat)
• CTRL+H (Geçmiş çubuğunu aç)
• CTRL+I (sık kullanılanlar çubuğunu aç)
• CTRL+L (Aç iletişim kutusunu aç)
• CTRL+N (Aynı Web adresiyle tarayıcının başka bir örneğini aç)
• CTRL+O (Aç iletişim kutusunu aç, CTRL+L ile aynı)
• CTRL+P (Yazdır iletişim kutusunu aç)
• CTRL+R (Geçerli Web sayfasını güncelleştir)
• CTRL+W (Geçerli pencereyi kapat)

Diğer bilgiler

• Bazı klavye kısayolları, Yapışkan Tuşlar Erişilebilirlik Seçenekleri’nde açılmışsa çalışmayabilir.
• Uzaktan Masaüstü Paylaşımı’ndakilere benzer bazı Terminal Hizmetleri istemci kısayolları Windows XP Home Edition’da Uzaktan Yardım kullandığınızda kullanılamaz.
• Diğer bazı Microsoft Knowledge Base makaleleri bu makaledeki bilgilere benzer bilgiler içerir:
126449 Windows İçin Kısayol Tuşları (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
255090 Windows 2000 Yardımında Tuş Vuruşu Gezintisi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
• Klavye gezintisiyle ilgili en güncel bilgiler için Yardım’a bakın ve Windows ile diğer Microsoft ürünlerindeki klavye gezintisi ve klavye kısayollarıyla ilgili ek bilgi için aşağıdaki Microsoft Erişilebilirlik Web sitesini ziyaret edin:
http://www.microsoft.com/enable

Etiketler:
 

Çok Kısa Süre İçin Çevirleriniz Sadece 6 TL

Yoğun sıcaklar ile birlikte sürmekte olan yaz sezonunun iş dünyası üzerinde yaratması beklenilen durgunluğun aksine, Erdem Dil Hizmetleri olarak bizler hız kesmeden yolumuza devam ediyoruz.

Her geçen gün genişleyen kadromuz ve hizmet ağımız ile birlikte siz müşterilerimize verdiğimiz hizmetlerimizde kalite/süre/fiyat endeksini en üst noktalara taşımayı başarmış olmanın heyecanını ve güvenini taşımaktayız. Firmamız tarafından sizlere sunulan en son yenilik hakkında bilgi sahibi olmak için:

Çeviri Hafızası

Tabi ki bu arada kampanyalarımız da aynı paralelde devam etmekte. Yeni başlattığımız çok kısa dönemli bir kampanya ile birlikte, 1 Ağustos – 20 Ağustos tarihleri arasında İngilizce’den Türkçe’ye yaptıracağınız her türlü çevirilerde 1000 boşluksuz karakter için fiyatlandırmamız SADECE 6 TL (doğru okudunuz, Yazıyla Altı Türk Lirası:) olacaktır. Türkiye tercüme sektöründe muhtemelen eşi benzeri görülmemiş bu kampanyadan yararlanmak için elinizi çabuk tutmanızı öneriririz.

Aynı süre zarfında diğer kampanyalı fiyatlarımız ise şu şekilde olacaktır:

Türkçe – İngilizce: 7 TL
Almanca – Türkçe, Türkçe – Almanca: 11.00 TL
Fransızca – Türkçe, Türkçe – Fransızca: 12.00 TL
Rusça – Türkçe, Türkçe – Rusça: 15.00 TL
Arapça – Türkçe, Türkçe – Arapça: 18.00 TL

Daha geniş bilgi edinmek ve pek çok farklı konu üzerine hazırladığımız sürekli güncellenen makalelerimize göz atmak için sitemizi ziyaret etmenizi öneriyoruz.

İyi çalışmalar, bol kazançlar dileriz.

Erdem TOLGA
Erdem Dil Hizmetleri
Genel Koordinatör

Adres : Türkali Mah. Mısırlıbahçe Sok. No:92 D:3 Beşiktaş / İSTANBUL
Tel : 0212-2585051
Faks : 0212-2585051
e-posta : info@erdemdilhizmetleri.com
web : www.erdemdilhizmetleri.com

 

Serbest Çevirmenlik Üzerine

Günümüzde tüm dünyada ve ülkemizde pek çok kişinin, özellikle de adına globalleşme(!?) denen politikalardan ötürü işlerini kaybetmiş olan ya da serbest pazar içerisinde ihtiyaca cevap vermediği gerekçesiyle istihdam dışı bırakılan eğitimli kitlelerin, en çok yaptığı işlerin başında freelance (serbest) çevirmenlik gelmektedir. Sayıları özellikle de İngilizce dilinde her geçen gün artan serbest çevirmenlerden bu işe yıllarını vermiş olanlarının da bizzat tecrübe ettiği üzere, bu serbest mesleğin de diğer iş kolları gibi pek çok olumlu ve olumsuz yanları bulunmaktadır. Konu ile ilgili iddia edilen unsurlara genel bir bakış atacak olursak, bu mesleğin artı ve eksi taraflarını şu şekilde özetleyebiliriz:

1. İstikrarsız gelir: Serbest bir çalışan olduğunuz için elde ettiğiniz gelirin de serbest olması gayet doğaldır elbet:). Lakin emeğinizin karşılığını alıp iyi kazanabiliyorsanız (maalesef ülkemizde bu pek mümkün olmamakta), kısa zamanda ve işyeri koşturmacasına girmeden hayatınızı sürdürebilirsiniz.

2. Evde çakılı kalmak – sosyal mahrumiyet: İşyerlerine giden insanların belirli bir sosyal çevre içinde oldukları savı doğru olabilir. Ancak evden çalışma yönteminde de, özellikle son yıllarda büyük gelişme gösteren sosyal medya ağları ile belirli kişi ve gruplarla iletişime geçilebilir, hatta reel yaşama nazaran daha seçici olunabilir.

3. Home Office bağımlılığı: Her ne kadar online sözlüklerin sayısı çok artmış ta olsa hala pek çok çevirmen kendi hard-copy sözlük, terminolojik sözlük ve referans kaynaklarını kullanmaya devam etmekte ve bu da onları bir şekilde evlerine bağlamaktadır. Yine de ev ortamı ofis ortamına nazaran daha özgür olduğu için evden çalışmak tercih sebebi olabilir.

4. Bitmek bilmez işler ve saatler: Her tercümanın da çok iyi bildiği gibi, kimi zaman 1 hafta boyunca iş olmaz ve yan gelir yatılır (paralar suyunu çeker!), kimi zaman da söz birliği edilmiş gibi işler üstüste yığılır ve günde 18 saat çalışmak zorunda kalabilirsiniz.

5. Delicesine pazarlama: Yukarıda bahsettiğim gibi, tercüman sayısı bu denli yüksek olunca haliyle tercümanların kendini pazarlama faaliyetler de aynı oranda yoğunlaşıyor. Buna karşın halen fiyatlar kırılmaya devam ediyorsa, bu konuya ilişkin pek olumlu bir şey söylemek te mümkün gözükmüyor şahsımca :/.

6. Tam yetkililik: Bir serbest çevirmen olarak kendinizi hem yönetici, hem muhasebe müdürü, hem pazarlama direktörü, hem de ofis görevlisi işi yaparken bulabilirsiniz; ancak tüm bu “yeteneklerinize” karşın kazanacağınız gelir yine de sadece yaptığınız çeviriler karşılığında olacaktır. Mamafih, işler rayına girdikten sonra ofiste çalışmaktan daha az yorucu olabilir.

7. İş saygınlığının azlığı: Dünyanın her yerinde rastlanan ortak özellik. Yakınlarınıza asla bunun bir meslek olduğunu inandıramazsınız. Buna karşın müşterilerden gelen olumlu geri dönüşler ve yeniden çalışma istekleri manevi açıdan çok tatminkar nitelikte olurlar.

 

Etiketler:
 

Contact Information

Telephone: +90 (212) 258 50 51

E-mail: info@translationpoint.net

Gsm: +90 (543) 819 71 79

Adress: Türkali Mah. Mısırlıbahçe Sok. No:92 D:3 Beşiktaş/İSTANBUL